منزل /

می تواند موج شکن

می تواند موج شکن

 • بندر ریگو ی شرق کرانه سازی عدی الگوی انتقال رسوب ResearchGate

  موجشکن بندر ریگو واقع در سواحل جنوب ی قشم بررسی شد نتایج مدل جریان ، چرخش جریان بین بازوی فرعی و دماغه و افزایش ناگهانی سرعت جریان در نوک دماغه را نشان می دهد همچنین میزان آورد رسوب ی در کرانه شرق ی بندر حدود 04533 متر مکعب در سال تخمین زده شد با توجه به نشست گوه ا یی شکل رسوب یم توان ظرف تی

 • ارزیابی عملکرد موج‌شکن‌های کیسونی سلولی در برابر امواج و روش‌های

  این امر هزینه ساخت موج شکن را به مراتب بسیار زیاد خواهد کرد وقتی موج به دیواره موج شکن برخورد می کند، قسمتی از آن منعکس می گردد این قسمت با موجی که در حال هجوم آوردن به سازه است برخورد می کند که همین برخورد باعث ایجاد اغتشاش آب در جلوی موج شکن می شود اگر این اغتشاش شدید باشد می تواند به مرور زمان باعث شستگی پاشنه موج

 • سازه های شناور گروه پارسیان موجشکن شناور

  16 نوامبر 2015 موج شکنها به عنوان سازههای متداول حفاظت ساحلی، در انواع مختلف توده سنگی، قائم وزنی بلوکی، کیسونی، سلولی ، مرکب ترکیبی از موج شکن قائم و توده سنگی و انعطاف پذیر موج شکن شمعی و سپری مورد استفاده قرار میگیرند این موج شکنها جزء موج شکنهای حفاظت کامل هستند و سایر موج شکنها از جمله موج شکن نفوذ

 • ANF موج امنیتی در ایران در مصاف با زنان موج‌شکن بریوان شاهو

  6 سپتامبر 2017 آیا منظور از موج امنیتی، نصب بنرهای تبلیغاتی با این مضمون است که quot هشت زیر پای مادران است و نه کارمندان quot ؟ آیا واقعاً آن موج امنیتی، با کشتن کولبران کرد و آنانی که شبانه روز کار طاقت فرسا می کنند، تا بتوانند لقمه نانی بر سر سفره هایشان بیاورند، به وجود می آید؟ حال آنکه می توان ادعای وجود امنیت به توسط حاکمیت

 • برخورد ناوشکن دماوند متعلق به نیروی دریایی ارتش با موج‌شکن بندر

  علت اصلی برخورد این کشتی جنگی با موج شکن اعلام نشده، اما ادعا شده بر اثر توفان بوده است در حالی که همزمان هلی‌کوپتر و قایق‌های کوچک برای امدادرسانی به آن اعزام شده‌اند ۲۰ دی ۱۳۹۶ عکس، ویدیو ناوشکن دماوند که از آن به عنوان مدرن ترین ناو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی یاد می شد عصر چهارشنبه، ۲۰ دی‌ماه، به دلایل نامعلوم با

 • بسم اهلل الرحمن الرحیم Aquatic Commons

  موج شرایط ایجاد آن و قدرت مورد نیاز برای تولید امواج را می توان به خوبی از تئوری خطی مـوج تعیـین نمود اسدیان، 1385 موج شکن ، از جمله زمینه های مطالعاتی است که با استفاده از این حوضچه ها قابل انجام خواهد بود ـ1 2 بسیاری از سیستمهای فیزیکی را قبل از ساخت و به کارگیری در محیط اصلی می توان در مقیـاس کوچـک ساخت و آنها را

 • چرا باید وب سایت داشته باشیم؟ موج شکن

  که این روزها با رشدی نمایی در دسترس عموم قرار گرفته است، فاصله شما و مخاطبانتان تنها می‌تواند به اندازه یک کلیک باشد آیا تابه‌حال به این قضیه توجه نموده‌اید که طراحی وب سایت می‌تواند چه مزایایی را برای شما در پی داشته باشد؟ در واقع سوال اینجاست که چگونه می‌توان بازاری به وسعت ۲۸ میلیون مخاطب بالقوه ایرانی که به صورت ۲۴

 • اصل مقاله

  5 آگوست 2008 ﺗﻴﺰي ﻣﻮج ، ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮج و اﺛﺮات آن در ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺑﻨﺎدر و ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮج ﻧﻮﻋﻲ quot ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻛﺮدن quot اﻧﺮژي ﻣﻮج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در روﻧﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑ ﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮ ج ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺷﻜﺴﺖ در Surf Zone

 • مدلسازی عددی روگذری موج از موجشکن توده سنگی با در نظر گرفتن اثر

  21 فوریه 2016 ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺟﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺳﺎل 1989 و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﺑﺎﯾﺎﯾﺸﯽ و ورﺟﺎﻧﺘﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺪدي روﮔﺬري ﻣﻮج ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺪﯾﺮ واﻗﻊ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﯿﺒﺪار ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 8 ﻣﺎروﯾﺎﻣﺎ و ﻫﯿﺮاﺷﯽ 1998 ، ﯾﮏ ﻣﺪل ﻋﺪدي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺑﯽ روﮔﺬري اﻣﻮاج ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺘﻪ از ﯾـﮏ ﻣﻮﺟﺸـﮑﻦ ﻗـﺎﺋﻢ اراﺋـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺑﯽ روﮔﺬري ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ

 • موج شکن های بندر انزلی معرفی جاذبه های گردشگری ایران

  كدام موج شكن؟ در حالي كه لرد كرزن هفت سال قبل از انعقاد قرارداد احداث بندر و موج شكن ها از انزلي ديدن كرده است، چنين به نظر مي رسد كه قبل از اين كه قرارداد بندر و موج شكن ها امضاء علاوه بر موارد فوق الذكر موج شكن ها مي توانند با بهبود شرايط ورودي بنارد و هدايت جريانهاي دريائي و ايجاد ترازهاي متفاوت آب،روند رسوب گذاري را كنترل نمايند

 • انرژی موج ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  نقطه جذب ۲ تنفس ۳ مبدل موج‌شکن نوسانگر ۴ انرژی موج به انگلیسی Wave power در دریا و اقیانوس‌ها بر اثر وزش باد روی سطح آب، موج تولید می‌شود این فشار می‌تواند تبدیل به جریانی از هوا یا آب شود و به انرژی الکتریکی تبدیل شود دستگاه

 • SID الگوي تغييرات ارتفاع موج اطراف موج شکن شناور پانتوني

  موج شکن هاي شناور براي ايجاد يک محيط آرام در مقابل امواج، به صورت موقت يا دائم به کار مي روند در اين پژوهش، براي بررسي عملکرد هيدروديناميکي موج شکن شناور پانتوني از ماژول AQWA نرم افزار ANSYS استفاده شده است از مهم ترين پارامترهاي مورد بررسي در اين تحقيق مي توان به الگوي تغييرات ارتفاع موج مشخصه، عمق آبخور، پريو

 • 2 ﻣﻮج ﺷﻜﻦ

  3 فوریه 2011 وري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ دو ﺗﺮاز آب در دو ﺳﻤﺖ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد 2 6 5 ﺑﺎر ﻣﺮده ﺑﺎر ﻣﺮده ﻣﻮج ﺷﻜﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ

 • مهندس معدن و سازه های دریایی و ایمنی همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها

  وجود سکو در سازه شکل پذیر منجر به کاهش بیشتر انرژی موج نسبت به سایر سازه های شکل پذیر می شود از مزیتهای دیگر این نوع موج شکن ها نسبت به سایر انواع موج شکن های تودهسنگی، می توان به کاهش بالاروی موج در بالای سطح ایستابی، کاهش سرریزی موج از روی سازه، اجرای آسان این سازه ها با توجه به امکانات محدود، ماشین آلات سبکتر و

 • روزنامه جام جم90 9 3 موج شكن ها سواحل جنوب كشور را آباد مي كنند Magiran

  24 نوامبر 2011 از طرفي با محدود كردن سرعت و ميزان ضربه امواج، مانع آسيب ديدن سازه هاي ساحلي و لنج ها و قايق هاي ماهيگيري مي شوند و در واقع از آنها محافظت مي كنند و با ايجاد امنيت براي مردم و سرمايه هايشان، باعث ابقا و حتي كوچ افراد به آن مناطق و ايجاد رشد و توسعه و پيشرفت آن مي شوند علاوه بر آن موج شكن مي تواند وسيله حفاظتي براي

 • ﻧﮑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ در اﺟراى ﻣوج ﺷﮑن ھﺎى از ﺧﺷﮑﯽ ﺗوده ﺳﻧﮕﯽ

  ﺑ اى ﺛﻘﯾلھﺎى ﺗ ﺎ ف ﺗ ان ﺑط ﯾﺎﻧﮕﯾن ❑ ﺑراى ﺟرﺛﻘﯾل ھﺎى ﻣﺗﻌﺎرف ﻣﯽ ﺗوان ﺑطور ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ١٥ ﺳﯾﮑل در ﺳﺎﻋت ﺑراى ﻗراردھﯽ ﻗطﻌﺎت آرﻣور در ﻧظر ﮔرﻓت ﺳرﻋت ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎى ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ ٣٠

 • بررسي عملکرد سنگهاي آرمور در موج شکنهاي توده سنگي سواحل شمالي

  سوم اينکه ملاحظات طراحي، اجرايي و سازه اي مي تواند به شکلي در نوع عملکرد سنگ دخيل كليد واژه موج شکن توده سنگي، مصالح سنگي در موج شکنها، آزمايشهاي سنگ، دوام

 • انزلی کلاب موج شکن بندرانزلی میزبان مسابقه ماهیگیری شد

  تالاب بین المللی، بندرگاه، کاخ موزه، موج شکن، برج ساعت و لاله های تالابی از جمله جاذبه های گردشگری بندرانزلی بوده و برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری می تواند به عنوان فرصت مناسبی برای رشد و ارتقاء فرهنگ و هنر این شهرستان تلقی شود که باید از آن برای فرهنگسازی، احترام به حقوق یکدیگر، حفاظت از محیط زیست و

 • انرژی موج ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  نقشه انرژی موج در جهان Colored dice with white background مفاهیم عمومی انرژی موج ۱ نقطه جذب ۲ تنفس ۳ مبدل موج‌شکن نوسانگر ۴ ستون آب نوسانی ۵ دستگاه افزاینده ۶ انرژی امواج عمدتاً ناشی از تأثیر باد روی سطح دریا است و باد، خود حالت خاصی از انرژی خورشیدی است که به عنوان منبع انرژی پاک و تجدیدپذیر می‌تواند نقش مهمی در

 • مقاله مطالعات طراحی موج شکن های شناور سیویلیکا

  موج شکن های شناور را می توان به 4 دسته موجشکنهای صندوقهای، پانتون، مت و شناور مهارشده دسته بندی کرد داده های نمونه اولیه در مورد عملکرد موج شکن های شناور مهارشده وجود

 • موج‌شکن، بدافزاری برای جاسوسی از کاربران ایرانی BBC Persian

  12 ژانويه 2018 از طریق دستگاه قربانی به هر تعداد پیامک ارسال کند و تمامی پیامک‌های دریافتی را می‌تواند بخواند به عنوان مثال اگر شما کد تایید برای تلگرام را دریافت کنید و این بدافزار بر روی تلفن همراه شما نصب باشد، طراح این بدافزار براحتی می‌تواند این کد تایید را بخواند و از طریق آن حساب تلگرام را فعال کند به وضعیت

 • ﺳﺎﺧت ﻣوج ﺷﮑن از ﺧﺷﮑﯽ روﺷﮭﺎى ﮐﻟﯽ ﺳﺎﺧت ﻣوج ﺷﮑن ھﺎ

  ٣ رﯾﺧﺗن ﻣﺻﺎﻟﺢ در اﺟراى ﻣوج ﺷﮑن از ﺧﺷﮑﯽ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﻣ ﺳﺗﻘﯾم از ﮐﺎﻣﯾون ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑوﻟدوزر در درﯾﺎ رﯾﺧت ﻣﺷﮑل ﺟداﺷدﮔﯽ رﯾﺧﺗن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﻧﮕﯽ اﻏﻟب ﻣ ﺷﮑل ﺟداﺷدﮔﯽ ﺳﻧﮕداﻧﮫ ھﺎ را دارد داﻧﮫھﺎى ﺑزرﮔﺗر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽﻏﻟط ﻧ داﻧﮫ ھﺎى ﺑزرﮔﺗر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ ﻏﻟط د و داﻧﮫھﺎى ﻧ د و داﻧﮫ ھﺎى رﯾزﺗر در ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد

 • اصل مقاله 1284 K مجله علوم و فنون دریایی

  موج شکنهای شناور برای ایجاد یک محیط آرام در مقابل امواج، به صورت موقت یا دائم به کار می روند در این پژوهش، برای بررسی عملکرد هیدرودینامیکی موج شکن شناور پانتونی از ماژول نرم افزار استفاده شده است از مهمترین پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق می توان به الگوی تغییرات ارتفاع موج مشخصه، عمق آبخور، پریو موج برخوردی و

 • استقرار شناورهای تفریحی در 15 موج شکن دریای عمان وجود امکانات مانا

  21 مارس 2018 موج شکن در ساحل دریای عمان برای استقرار شناورهای تفریحی و استفاده داد و گفت گردشگران نوروزی می توانند از خدمات این کلوپ بهره مند شوند

 • بزرگترین موج شکن ایران را در جاسک احداث کرده ایم خبرگزاری مهر

  5 دسامبر 2016 فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت این نیرو بزرگترین موج شکن ایران را در جاسک احداث کرده و اکنون مشغول ساخت اسکله هایش هستیم به گزارش خبرگزای مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار داشت سواحل مکران از مهمترین سواحل کشور ما محسوب می شود، چون ما را به چهارگوشه جهان وصل می کند

 • مهندسي سواحل جلسه اول

  انواع بندر در سواحل ماسه ای بنادر یکطرفه با یک موج شکن بنادر یکطرفه با دو موج شکن اصلی و فرعی بنادر با دهانه رو به دریا یا رو به موج هر الگویی برای شرایط خاصی مناسب انعکاس موج کاهش می یابد؛ زیرا موج قبل از رسيدن به موج شکن بر روی پشته رسوبی می شکند می توان بندری ساخت که تمام رسوب ساحلی

 • چرا ناوچه دماوند در خزر دچار خسارت اساسی شد؟ BBC Persian

  31 ژانويه 2018 طبق گزارش ها ناوشکن دماوند به دلیل شرایط طوفانی دریای خزر از کنترل خارج شده و با موج شکن ها در بندر انزلی برخورد می کند این ناوشکن پس از برخوردهای همیشه با هم همراه بوده است وجود موج شکن و سنگ های اطراف آن پدیده غیر منتظره ای نیستند و می توان گفت که علت اصلی این سانحه می تواند خطا در کار دریانوردی باشد

 • علت برخورد ناو‌شکن دماوند با موج‌شکن بندر انزلی صراط نیوز

  11 ژانويه 2018 معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت ناو‌شکن دماوند به علت مشکل فنی به موج‌شکن شرقی بندر انزلی برخورد کرده است به گزارش تسنیم هادی حق‌شناس اظهار کرد ناو‌شکن دماوند به دلیل مشکل فنی به موج شکن شرقی بندر انزلی برخورد کرده است وی با اشاره چطور یک فرد جوان می‌تواند از شر موهای سفید خلاص شود؟

 • 746 K

  کلید واژهها ویژگیهای مهندسی سنگها، موج شکن توده سنگی، دوام داری، سواحل جنوب ایران Abstract Rocks are دوام بلند مدت سنگ را می توان با انجام مشاهدات صحرایی

 • بررسي عملکرد سنگهاي آرمور در موج شکنهاي توده سنگي سواحل شمالي

  ولي عملا اين سنگها در مواردي عملکرد مناسبي از خود نشان داده اند که اين عملکرد به ساختار سنگ و موقعيت مکاني هر گروه از سنگها بر روي سازه موج شکن مربوط مي شود سوم اينکه ملاحظات طراحي، اجرايي و سازه اي مي تواند به شکلي در نوع عملکرد سنگ دخيل باشد كليد واژه موج شکن توده سنگي، مصالح سنگي در موج شکنها، آزمايشهاي سنگ، دوام

 • اعلام علت برخورد ناو‌شکن دماوند با موج‌شکن شرقی بندر انزلی Sputnik

  11 ژانويه 2018 هادی حق شناس، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت ناو‌شکن دماوند به علت مشکل فنی به موج‌شکن شرقی بندر انزلی برخورد کرده است

 • موج شکن، بندر و تاسیسات پشتیبانی شرکت مهندسی پناه ساز ایران

  2 موج شکن های قائم موج شکن های قائم از یک دیوار تشکیل می گردند که روی زیر بنایی از سنگ ریزی با سنگ های طبیعی قرار دارد های شناور این است که چون خود نیز همراه با امواج در خال تلاطم هستند علی رغم اینکه قسمتی از انرژی موج را زایل می کنند لیکن حرکت خود آنها موجب بروز امواج کم ارتفاعی می شود که می تواند مشکل آفرین باشد

 • مدلسازی عددی روگذری موج از موجشکن توده سنگی با در نظر گرفتن اثر

  21 فوریه 2016 ﻣﯿﺰان روﮔﺬري ﻣﻮج از ﻣﻮﺟﺸﮑﻦ ﺗﻮده ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺘﺨﻠﻞ ﮐﻪ ﺗﺤـﺖ اﺛـﺮ ﻣـﻮج ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗـﺮار دارد ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺑﯽ روﮔﺬري ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺳﺮرﯾﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد 9

 • پیکر شهید حادثه برخورد ناوشکن دماوند با موج شکن در دریا کشف شد

  17 ژانويه 2018 پیکر شهید بیژن زارع شهید حادثه برخورد ناوشکن دماوند با موج شکن ساعتی پیش بعداز چند روز جستجو در دریا کشف شد دو نفر دیگر نیز در این حادثه دچار آسیب دیدگی شده اند که تحت درمان قرار گرفتند لازم به ذکر است که پیکر شهید بیژن زارع صبح فردا ساعت ۸ در محوطه صبحگاه ناوگان شمال تشییع می شود

 • ی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﮐﯿﺴﻮﻧﯽ ﺷﮑﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴّﺎﺳﯿّﺖ دانشگاه تهران

  ﺣﺴّﺎﺳﯿّﺖ ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﮐﯿﺴﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ دﺧﯿﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻫﺎ اﺳﺖ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزه در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ و ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮ د در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮔﻮدا ﮐﻪ دارای اﻋﺘﺒﺎر وﯾﮋه ای در ﺑﺮآو رد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮج ﺑﺮ روی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ، ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ از رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻣﻮاج ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

 • ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﮕﻮي ﺷﻜﺴﺖ اﻣﻮاج در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ

  5 آگوست 2008 ﺗﻴﺰي ﻣﻮج ، ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮج و اﺛﺮات آن در ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺑﻨﺎدر و ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮج ﻧﻮﻋﻲ quot ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻛﺮدن quot اﻧﺮژي ﻣﻮج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در روﻧﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑ ﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮ ج ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺷﻜﺴﺖ در Surf Zone

 • فیلم برخورد ناوچه دماوند با موج‌شکن بندر انزلی انتخاب

  11 ژانويه 2018 تصاویری از برخورد ناوچه جنگی دماوند با دهانه موج شکن بندر انزلی را مشاهده می‌کنید

 • موج شکن نانو و گرانول سیرجان

  در صورت استفاده از آمور می توان در اکثر حالات از یک شیب تند و تیز استفاده نمود بر اساس شکل قطعات بتنی و در نتیجه میزان قفل شدگی آنها، شیب سازه معمولا در دامنه 1 1 تا 1 2 انتخاب می گردد به طور خلاصه قابل ذکر است که چند قاعده کلی در طراحی این سازه ها این است که هر لایه ی موج شکن باید طوری طراحی شود تا مصالح ریز دانه لایه